CESTOVNÉ NÁHRADY


Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestovných 
motorových vozidiel pri pracovných cestách


Právny predpis
Opatrenie MPSVR SR
    Účinnosť   
     Sadba základnej náhrady          jednostopové vozidlá Sadba základnej náhrady osobné cestovné vozidlá

č. 119/1992 Z. z.            1.5.1992                             0,55 Kčs                               2,00 Kčs
č.   36/1993 Z. z 1.2.1993              0,55 Kčs 2,15 Kčs
č.   84/1993 Z. z 1.5.1993              0,65 Sk 2,45 Sk
č. 158/1993 Z. z 1.8.1993              0,70 Sk 2,60 Sk
č. 234/1993 Z. z 1.11.1993              0,75 Sk 2,80 Sk
č. 324/1993 Z. z 1.1.1994              0,80 Sk 3,05 Sk
č.    64/1994 Z. z 1.4.1994              0,85 Sk 3,20 Sk
č.    54/1995 Z. z 1.4.1995              0,90 Sk 3,40 Sk
č. 104/1995 Z. z 1.6.1995              0,95 Sk 3,65 Sk
č.   97/1997 Z. z 1.5.1997              1,00 Sk 3,80 Sk
č. 362/1997 Z. z 1.1.1998              1,05 Sk 3,95 Sk
č.    13/1999 Z. z 1.2.1999              1,10 Sk 4,10 Sk
č. 218/1999 Z. z 1.9.1999              1,15 Sk 4,30 Sk
č. 261/1999 Z. z 1.11.1999              1,20 Sk 4,45 Sk
č. 249/2000 Z. z 1.8.2000              1,25 Sk 4,60 Sk


STRAVNÉ

Prehľad opatrení MPSVR SR o úprave výšky sadzieb náhrad stravného pri tuzemských pracovných cestách


 
                                                          Dĺžka trvania prac.cesty v hodinách
Právny predpis
Opatrenie
MPSVR SR
    Účinnosť   
 5 - 12     12 - 18     18 - 24  & 5 ods. 2* § 16 ods. 4**
č. 119/1992 Z. z.      1.5.1992       23 Kčs      36 Kčs      57 Kčs      23 Kčs      200 Kčs    
č. 128/1992 Z. z.      1.1.1993       25 Kčs      39 Kčs      62 Kčs      25 Kčs      200 Kčs      
č.   84/1993 Z. z       1.5.1993       32 Sk        50 Sk        80 Sk        32 Sk        200 Sk      
č. 323/1993 Z. z.      1.1.1994       34 Sk        53 Sk        85 Sk        34 Sk        200 Sk      
č.   35/1994 Z. z.      1.3.1994       36 Sk        56 Sk        89 Sk        36 Sk        200 Sk      
č. 124/1994 Z. z.      1.6.1994       38 Sk        59 Sk        93 Sk        38 Sk        200 Sk      
č. 316/1994 Z. z.      1.12.1994     40 Sk        63 Sk        99 Sk        40 Sk        200 Sk      
č.   16/1995 Z. z.      1.2.1995       42 Sk        67 Sk      105 Sk        42 Sk        200 Sk      
č.  68/1995 Z. z.       1.5.1995       44 Sk        70 Sk      109 Sk        44 Sk        200 Sk       
č. 248/1995 Z. z.      1.12.1995     46 Sk        73 Sk      114 Sk        46 Sk        200 Sk        
č. 213/1996 Z. z.      1.8.1996       48 Sk        76 Sk      118 Sk        48 Sk        200 Sk      
č. 383/1996 Z. z.      1.1.1997       50 Sk        79 Sk      123 Sk        50 Sk        400 Sk      
č. 137/1997 Z. z.      1.6.1997       52 Sk        82 Sk      127 Sk        52 Sk        413 Sk      
č. 361/1997 Z. z.      1.1.1998       54 Sk        85 Sk      131 Sk        54 Sk        426 Sk      
č. 146/1996 Z. z.      1.6.1998       56 Sk        88 Sk      136 Sk        56 Sk        442 Sk      
č. 363/1998 Z. z.      1.12.1998     58 Sk        91 Sk      140 Sk        58 Sk        456 Sk        
č.   81/1999 Z. z.      1.5.1999       60 Sk        94 Sk      144 Sk        60 Sk        470 Sk      
č. 262/1999 Z. z.      1.11.1999     62 Sk        97 Sk      149 Sk        62 Sk        486 Sk        
č. 112/2000 Z. z.      1.4.1999       64 Sk        99 Sk      153 Sk        64 Sk        498 Sk      
č. 217/2000 Z. z.      1.8.2000       66 Sk      102 Sk      158 Sk        66 Sk        513 Sk      
č.  98/2001 Z. z.       1.4.2001       68 Sk      104 Sk      162 Sk        68 Sk        525 Sk       
č. 231/2001 Z. z.      1.7.2001      70 Sk       107 Sk      166 Sk        70 Sk        538 Sk      Aktualizované 15.11.2001