Minimálna Mzda


od 01.10 1988    1.600 Sk
od 01.08 1991   2.000 Sk
od 27.10 1994    2.450 Sk
od 01.04 1996    2.700 Sk
od 01.01 1998    3.000 Sk
od 01.04 1999   3.600 Sk
od 01.01 2000   4.000 Sk
od 01.10 2000    4.400 Sk
od 01.10 2001 

4.920 Sk
Prehľad vývoja minimálnej mzdy a odvodov do poistných fondov za zamestnacov

   

% odvodu zamestnanca / zamestnavateľa

Dátum od:

Min.Mzda

Zdravotné

Nemocenské

Dôchodkové

F.zemestnanosti

Garančný fond

1.10.1988 1600          
1.8.1991 2000          
1.1.1993 2000 3,7% / 10% 1,4% / 4,4% 5,9% / 20,6% 1% / 3%  
27.10.1994 2450 3,7% / 10% 1,4% / 4,4% 5,9% / 20,6% 1% / 3%  
1.1.1995 2450 3,7% / 10% 1,4% / 2,4% 5,9% / 22,6% 1% / 3%  
1.4.1996 2700 3,7% / 10% 1,4% / 2,4% 5,9% / 22,6% 1% / 3%  
1.1.1997 2700 3,7% / 10% 1,4% / 3,4% 5,9% / 21,6% 1% / 3%  
1.1.1998 3000 3,7% / 10% 1,4% / 3,4% 5,9% / 21,6% 1% / 3%  
1.4.1999 3600 3,7% / 10% 1,4% / 3,4% 5,9% / 21,6% 1% / 3%  
1.1.2000 4000 3,7% / 10% 1,4% / 3,4% 5,9% / 21,6% 1% / 3%  
1.5.2000 4000 3,7% / 10% 1,4% / 3,4% 5,9% / 21,6% 1% / 2,75% 0% / 0,25%
1.10.2000 4400 3,7% / 10% 1,4% / 3,4% 5,9% / 21,6% 1% / 2,75% 0% / 0,25%
1.1.2001 4400 4% / 10% 1,4% / 3,4% 6,4% / 21,6% 1% / 2,75% 0% / 0,25%
1.7.2001 4400 4% / 10% 1,4% / 3,4% 6,4% / 21,6% 1% / 2,75% 0% / 0,25%
1.10.2001 4920

4% / 10%

1,4% / 3,4% 6,4% / 21,6% 1% / 2,75% 0% / 0,25%
             
             


Prehľad vývoja minimalnej mzdy a minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov odvodov
   do poistných fondov za zamestnacov

   

minimály / maximálny vymr. základ

Dátum od:

Min.Mzda

Zdravotné

Nemocenské

Dôchodkové

F.zemestnanosti

Garančný fond

1.10.1988 1600          
1.8.1991 2000          
1.1.1993 2000 2000 / neobm. 2000 / neobm. 2000 / neobm. 2000 / neobm.  
27.10.1994 2450 2450 / neobm. 2450 / neobm. 2450 / neobm. 2450 / neobm.  
1.1.1995 2450 2450 /19600 2450 / 19600 2450 / 19600 2450 / 19600  
1.4.1996 2700 2700 / 21600 2700 / 21600 2700 / 21600 2700 / 21600  
1.1.1997 2700 2700 / 21600 2700 / 21600 2700 / 21600 2700 / 21600  
1.1.1998 3000 3000 / 24000 3000 / 24000 3000 / 24000 3000 / 24000  
1.4.1999 3600 3000 / 24000 3000 / 24000 3000 / 24000 0 / 24000  
1.1.2000 4000 3000 / 24000 4000 / 32000 4000 / 32000 0 / 24000  
1.5.2000 4000 3000 / 24000 4000 / 32000 4000 / 32000 0 / 24000 0 / 24000
1.10.2000 4400 3000 / 24000 4000 / 32000 4000 / 32000 0 / 24000 0 / 24000
1.1.2001 4400 3000 /32000 4000 / 32000 4000 / 32000 0 / 24000 0 / 24000
1.7.2001 4400 3000 /32000 4000 / 32000 4000 / 32000 0 / 24000 0 / 24000
1.10.2001 4920 3000 /32000 4000 / 32000 4000 / 32000 0 / 24000 0 / 24000
             
             


Čísla bankových účtov odvodov z miezd

 

číslo účtu

konšt.symbol

variabilný symbol

z min.mzdy

Zdravotné 24088115/0900

3558

rodné číslo

689,-
Socialné 29309132/0200 3558 udáva soc. 1615,-
Zamestnanosť 1224416253/0200 7618 udáva soc. 199,-
Daň zo záv.činnosti 71377626212/0720 8148 rodné číslo 132,-

Zmeny v povinných odvodoch

S účinnosťou od 1. januára 2001 vstúpila do platnosti ďalšia novela zákona o sociálnom zabezpečení, ktorá priniesla zásadné zmeny aj do poistných vzťahov. Je všeobecne známe, že legislatíva v tejto oblasti je neprehľadná, často menená novelami zákonov. Pre Vašu lepšiu orientáciu v tejto rubrike uverejňujeme prehľadné tabuľky s členením na odvodové povinnosti podľa toho, či ide o pracovný pomer, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, ako aj o odvodové povinnosti SZČO a spolupracujúcich osôb.

Pracovné zmluvy
(Tabuľka č. 1 - 6)

Tabuľka č. 1

Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy zamestnanec - zamestnávateľ

 

zamestnanec

zamestnávateľ

nemocenské poistenie 1,4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 4 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
3,4% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
dôchodkové zabezpečenie 6,4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 4 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
21,6% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
zdravotné poistenie 4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 3 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
10% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu
(najmenej z vypl. sumy)      
(najviac zo sumy 24 000 Sk)
2,75% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov

Tabuľka č. 2


Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy zamestnanec (čiastočne invalidný ) -  zamestnávateľ

 

čiastočne invalidný zamestnanec

zamestnávateľ

nemocenské poistenie 1,4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 3 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
1,1%, ak zamestnáva viac ako štvrtinu občanov so zmenenou prac. schopnosťou alebo zamestnáva občana so zmenenou prac. schopnosťou s ťažším zdrav. postihnutím z úhrnu vymeriavacích základov týchto zamestnancov
dôchodkové zabezpečenie 6,4% z vymeriavacieho základu (najmenej zo sumy 3 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk) 5,3%, ak zamestnáva viac ako štvrtinu občanov so zmenenou prac. schopnosťou alebo zamestnáva občana so zmenenou prac. schopnosťou s ťažším zdrav. postihnutím z úhrnu vymeriavacích základov týchto zamestnancov
zdravotné poistenie 4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 2 250 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
2,6% z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou
príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu
(najmenej z vyplatenej sumy)      
(najviac zo sumy 24 000 Sk)
0,9% z úhrnu vymeriavacích základov všetkých svojich zamestnancov, ak podiel občanov so zmenenou prac.schopnosťou a občanov so zmenenou prac. schopnosťou s ťažším zdrav. postihnutím je vyšší ako 25%

Tabuľka č. 3


Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy zamestnanec ( invalidný ) -  zamestnávateľ

 

invalidný zamestnanec

zamestnávateľ

nemocenské poistenie 1,4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 2 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
1,1%, ak zamestnáva viac ako štvrtinu občanov so zmenenou prac. schopnosťou alebo zamestnáva občana so zmenenou prac. schopnosťou s ťažším zdrav. postihnutím z úhrnu vymeriavacích základov týchto zamestnancov
dôchodkové zabezpečenie 6,4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 2 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
5,3%, ak zamestnáva viac ako štvrtinu občanov so zmenenou prac. schopnosťou alebo zamestnáva občana so zmenenou prac. schopnosťou s ťažším zdrav. postihnutím z úhrnu vymeriavacích základov týchto zamestnancov
zdravotné poistenie 4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 1 500 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
2,6% z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou
príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu
(najmenej z vyplatenej sumy)
(najviac zo sumy 24 000 Sk)
0,9% z úhrnu vymeriavacích základov všetkých zamestnancov, ak podiel občanov so zmenenou prac.schopnosťou a občanov so zmenenou prac. schopnosťou s ťažším zdrav.  postihnutím je vyšší ako 25%

Tabuľka č. 4


Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy študent -  zamestnávateľ

 

študent

zamestnávateľ

nemocenské poistenie 1,4% z vymeriavacieho základu 3,4% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
dôchodkové zabezpečenie 6,4% z vymeriavacieho základu 21,6% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
zdravotné poistenie 4% z vymeriavacieho základu 10% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu 2,75% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov

Tabuľka č. 5

Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy poberateľ starobného dôchodku - zamestnávateľ

 

poberateľ starobného dôchodku

zamestnávateľ

nemocenské poistenie 1,4% z vymeriavacieho základu 3,4% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
dôchodkové zabezpečenie 6,4% z vymeriavacieho základu 21,6% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
zdravotné poistenie 4% z vymeriavacieho základu 10% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
príspevok na poistenie v nezamestnanosti

neplatí

2,75% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov


Tabuľka č. 6

Pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy s kratším pracovným časom zamestnanec - zamestnávateľ

 

zamestnanec

zamestnávateľ

nemocenské poistenie 1,4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo zodpoved.mzdy)
najviac zo sumy 32 000 Sk)
3,4% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
dôchodkové zabezpečenie 6,4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo zodpoved.mzdy)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)
21,6% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
zdravotné poistenie 4% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo zodpoved.mzdy)
(najviac zo zodpoved.mzdy)
10% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo zodpoved.mzdy)
(najviac zo sumy 24 000 Sk)
2,75 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov


Dohody o pracovnej činnosti
(Tabuľka č. 7 - 10)

Tabuľka č. 7

Dohoda o pracovnej činnosti medzi zamestnancom, ktorý je poistený už z iného dôvodu a zamestnávateľom

(t.j. má už pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah atď.)

 

zamestnanec

zamestnávateľ

nemocenské poistenie

neplatí

neplatí

dôchodkové zabezpečenie

neplatí

neplatí

zdravotné poistenie

neplatí

neplatí

príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu 2,75 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov

Tabuľka č. 8

Dohoda o pracovnej činnosti medzi zamestnancom, ktorý nie je poistený  z iného dôvodu a zamestnávateľom

(t.j. nie je poistenie z titulu inej činnosti - nie je v pracovnom pomere atď.

- má len túto dohodu o pracovnej činnost)

 

zamestnanec

zamestnávateľ

nemocenské poistenie

1,4% z vymeriavacieho základu

3,4% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov

dôchodkové zabezpečenie

6,4% z vymeriavacieho základu

21,6 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov

zdravotné poistenie

4% z vymeriavacieho základu

10% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancoví

príspevok na poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu 2,75% z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov
Tabuľka č. 9

Dohoda o pracovnej činnosti medzi zamestnancom - poberateľom starobného dôchodku a zamestnávateľom alebo medzi zamestnancom

- poberateľom invalidného dôchodku a zamestnávateľom

 

poberateľ starobného dôchodku alebo poberateľ invalidného dôchodku

zamestnávateľ

nemocenské poistenie

neplatí

neplatí

dôchodkové zabezpečenie

neplatí

neplatí

zdravotné poistenie

neplatí

neplatí

príspevok na poistenie v nezamestnanosti

neplatí

2,75 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov


Tabuľka č. 10

Dohoda o pracovnej činnosti medzi študentom zamestnávateľom

 

študent

zamestnávateľ

nemocenské poistenie

neplatí

neplatí

dôchodkové zabezpečenie

neplatí

neplatí

zdravotné poistenie

neplatí (príjem nižší ako 3 000 Sk)
14% (príjem vyšší ako 3 000 Sk)

neplatí

príspevok na poistenie v nezamestnanosti

1% z vymeriavacieho základu

2,75 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov


Dohody vykonaní práce
(Tabuľka č. 11 - 12)

Tabuľka č. 11

Dohoda o vykonaní práce medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo medzi poberateľom starobného dôchodku a zamestnávateľom alebo medzi poberateľom invalidného dôchodku a zamestnávateľom

 

zamestnanec alebo poberateľ starobného dôchodku alebo poberateľ invalidného dôchodku

zamestnávateľ

nemocenské poistenie

neplatí

neplatí

dôchodkové zabezpečenie

neplatí

neplatí

zdravotné poistenie

neplatí

neplatí

príspevok na poistenie v nezamestnanosti

neplatí

neplatíTabuľka č. 12

Dohoda o vykonaní práce medzi študentom a zamestnávateľom

 

študent

zamestnávateľ

nemocenské poistenie

neplatí

neplatí

dôchodkové zabezpečenie

neplatí

neplatí

zdravotné poistenie

neplatí (príjem nižší ako 3 000 Sk)

14%    (príjem vyšší ako 3 000 Sk)

neplatí

príspevok na poistenie v nezamestnanosti

neplatí

neplatíSZČO - Samostatne zárobkovo činné osoby
(Tabuľka č. 13 - 17)

Tabuľka č. 13

SZČO s príjmom vyšším ako 100 000 Sk

nemocenské poistenie dôchodkové zabezpečenie zdravotné poistenie poistenie v nezamestnanosti

4,8 %

z vymeriavacieho základu (najmenej zo sumy

4 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

28%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

4 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

14%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

SZČO čiastočne invalidný s príjmom vyšším ako 100 000 Sk

4,8 %

z vymeriavacieho základu (najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

28%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

6,3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 250 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 250 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

SZČO  invalidný s príjmom vyšším ako 100 000 Sk

4,8 %

z vymeriavacieho základu (najmenej zo sumy

2 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

28%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

6,3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

1 500 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

1 500 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

 

SZČO s príjmom nižším ako 100 000 Sk

neplatí

28% môže platiť dobrovoľne z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

4 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

14%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

 Tabuľka č. 14

SZČO čiastočne invalidný s príjmom nižším ako 100 000 Sk

nemocenské poistenie dôchodkové zabezpečenie zdravotné poistenie poistenie v nezamestnanosti

neplatí

(od 1.1.2001 nemôže platiť ani dobrovoľne)

28% môže platiť dobrovoľne

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

6,3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 250 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 250 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

SZČO  invalidný s príjmom nižším ako 100 000 Sk

neplatí

(od 1.1.2001 nemôže platiť ani dobrovoľne)

28% môže platiť dobrovoľne

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

6,3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

1 500 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

1 500 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

SZČO - pri paušálnej dani

neplatí

(od 1.1.2001 nemôže platiť ani dobrovoľne)

28% môže platiť dobrovoľne

z vymeriavacieho základu

(najmenej jedna šestina paušálnej dane) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

14% z vymeriavacieho základu (najmenej zo sumy 4 000 Sk -             s príjmom do 500 000 Sk)(najmenej zo sumy     5 000 Sk - s príjmom od 500 001 do 1 000 000 Sk) (najmenej zo sumy    6 000 Sk - s príjmom od 1 000 001 do 1 500 000 Sk)

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

 

SZČO - pri poskytnutí úľavy na paušálnej dani

neplatí

(od 1.1.2001 nemôže platiť ani dobrovoľne)

28% môže platiť dobrovoľne z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 700 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

14%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 700 Sk)

 

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

1 500 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

 Spolupracujúce osoby

Tabuľka č. 15

Spolupracujúca osoba s príjmom vyšším ako 100 000 Sk

nemocenské poistenie dôchodkové zabezpečenie zdravotné poistenie poistenie v nezamestnanosti

nemusí platiť

(od 1.1.2001)

4,8% môže platiť (dobrovoľne) z vymeriavacieho základu (najmenej zo sumy
4 000 Sk) (najviac zo sumy
32 000 Sk)

nemusí platiť

(od 1.1.2001)

28% môže platiť (dobrovoľne) z vymeriavacieho základu (najmenej zo sumy
4 000 Sk) (najviac zo sumy
32 000 Sk)

14%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 32 000 Sk)

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

Spolupracujúca osoba čiastočne invalidná s príjmom vyšším ako 100 000 Sk

nemusí platiť

(od 1.1.2001)

4,8% môže platiť (dobrovoľne) z vymeriavacieho základu (najmenej zo sumy
3 000 Sk) (najviac zo sumy
32 000 Sk)

28% môže platiť dobrovoľne

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy 3 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)

6,3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 250 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 250 Sk) (najviac zo sumy 24 000 Sk)

Spolupracujúca osoba s príjmom nižším ako 100 000 Sk

neplatí

(od 1.1.2001 nemôže platiť ani dobrovoľne)

28% môže platiť dobrovoľne

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy 4 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000 Sk)

14% z vymeriavacieho základu
(najmenej zo sumy 3 000 Sk)
(najviac zo sumy 32 000)

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

3 000 Sk)
(najviac zo sumy 24 000 Sk)

 


Tabuľka č. 16

Spolupracujúca osoba čiastočne invalidná s príjmom nižším ako 100 000 Sk

nemocenské poistenie dôchodkové zabezpečenie zdravotné poistenie poistenie v nezamestnanosti

neplatí

(od 1.1.2001 nemôže platiť ani dobrovoľne)

 

28% môže platiť (dobrovoľne) z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy 3 000 Sk)

(najviac zo sumy 32 000 Sk)

6,3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 250 Sk)

(najviac zo sumy 32 000 Sk)

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

2 250 Sk)

(najviac zo sumy 24 000 Sk)

Spolupracujúca osoba  invalidná (§ 29 ods.3 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. v znení nesk. predpisov s príjmom nižším ako 100 000 Sk

neplatí

(od 1.1.2001 nemôže platiť ani dobrovoľne)

28% môže platiť dobrovoľne

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy  2 000 Sk)

(najviac zo sumy 32 000 Sk)

6,3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

1 500Sk)

 (najviac zo sumy 32 000 Sk)

 

3%

z vymeriavacieho základu

(najmenej zo sumy

1 500 Sk)

(najviac zo sumy 24 000 Sk)Aktualizované 16.11.2001