Prehľad vývoja minimalnej mzdy a odvodov do poistných fondov za podnikateľa

   

%odvodu

Dátum od: Min.Mzda Zdravotné Nemocenské Dôchodkové F.zemestnanosti Garančný fond
             

1.10.1988

1600          

1.8.1991

2000          

1.3.1993

2000 13,70% 5,80% 26,50% 4%  

27.10.1994

2450 13,70% 5,80% 26,50% 4%  

1.1.1995

2450 13,70% 3,80% 28,50% 4%  

1.4.1996

2700 13,70% 3,80% 28,50% 4%  

1.1.1997

2700 13,70% 4,80% 27,50% 3%  

1.1.1998

3000 13,70% 4,80% 27,50% 3%  

1.4.1999

3600 13,70% 4,80% 27,50% 3%  

1.1.2000

4000 13,70% 4,80% 27,50% 3%  

1.8.2000

4000 13,70% 4,80% 27,50% 3%  

1.10.2000

4400 13,70% 4,80% 27,50% 3%  

1.1.2001

4400 14,00% 4,80% 28% 3%  

1.7.2001

4400 14,00% 4,80% 28% 3%  

1.10.2001

4920 14,00% 4,80% 28% 3%  


Prehľad vývoja minimalnej mzdy a minimalnych a maximállnych vymeriavacích zakladov odvodov
do poistných fondov za podnikataľa

   

manimálny / maximálny vymer. zaklad

Dátum od: Min.Mzda Zdravotné Nemocenské Dôchodkové F.zemestnanosti Garančný fond
             

1.10.1988

1600          

1.8.1991

2000          

1.3.1993

2000 2000 / 60000 2000 / 60000 2000 / 60000 2000 / 60000  

27.10.1994

2450 2450 / 73500 2450 / 73500 2450 / 73500 2450 / 73500  

1.1.1995

2450 2450 / 19600 2450 / 19600 2450 / 19600 2450 / 19600  

1.4.1996

2700 2700 / 21600 2700 / 21600 2700 / 21600 2700 / 21600  

1.1.1997

2700 2700/21600 2700/21600 2700/21600 2700/21600  

1.1.1998

3000 3000 / 24000 3000 / 24000 3000 / 24000 3000 / 24000  

1.4.1999

3600 3000 / 24000 3000 / 24000 3000 / 24000 3000 / 24000  

1.1.2000

4000 3000 / 24000 4000 / 32000 4000 / 32000 3000 / 24000  

1.8.2000

4000 3000 / 24000 4000 / 32000 4000 / 32000 3000 / 24000  

1.10.2000

4400 3000 / 24000 4000 / 32000 4000 / 32000 3000 / 24000  

1.1.2001

4400 3000 / 32000 4000 / 32000 4000 / 32000 3000 / 24000  

1.7.2001

4400 3000 / 32000 4000 / 32000 4000 / 32000 3000 / 24000  

1.10.2001

4920 3000 / 3200 4000 / 32000 4000 / 32000 3000 / 24000  


Čísla bankových účtov odvodv z miezd

  číslo účtu konšt. symbol variabilný symbol z mini.mzdy mximálne
Zdravotné 24088123/0900 3558 Rodné číslo 420,- 4480,-
Socialné 29309132/0200 3558 udá soc. 1312,- 10496,-
Zamestnanosť 1224416253/0200 7618 udá soc. 90,- 720,-Aktualizované 16.11.2001