Ing. Krajčír Peter
EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Esterháziovcov 1407, 924 01 Galanta IČO 14130149 Pracovná doba: 8 00 – 15 00 hod.
(v pracovných dňoch) tel: 031/7804718

Táto stránka má informatívny charakter pre tých, ktorý potrebujú mať prehľad o informáciách nevyhnutných k svojej podnikateľskej činnosti. Sú tu informácie napríklad ku skontrolovaniu svojej registrácie na živnostenskom úrade, alebo v Obchodnom registri, prehľad minimálnych miezd a povinných odvodov do poisťovní, cestovné náhrady, termíny, ktoré treba dodržiavať pri podnikateľskej činnosti, pomocné programy pre spracovanie cestovného, vytvorenie súvahy a výkazov ziskov a strát, cash-flow. Stránka sa postupne aktualizuje a dopĺňa o nové informácie. Ak tam niečo treba doplniť, čo by ste na tejto stránke potrebovali nájsť, stačí dať odkaz sem: peter@krajcir.sk1 ) Skontrolujte si svoju registráciu – ak si živnostník klinki sem : www.zrsr.sk
ak si právnická osoba klikni sem :www.orsr.sk

2 )Prehľad vývoja minimálnej mzdy a odvodov do poistných fondov za zamestnancom

3 )Prehľad minimálnych odvodov do poistných fondov za živnostníka

4 )Automatický výpočet dane z príjmov fyzických osôb a poistných fondov na základe
    udania daňového základu (zisku)

5 )Sadzba dane z príjmov právnických osôb

6 )Prehľad stravného a náhrad za použitie osobného vozidla

7 )Ako používať osobné auto v podnikaní?

8 )Koľko treba archivovať doklady?

9 )Vypíš si cestovné na svoje vozidlo

10 )Úradné hodiny niektorých úradov